Ted Grants werken in het Nederlands

Ted Grant

Ted Grant

1913 - 2006

Geboren in Zuid-Afrika reist Ted Grant naar Groot-Brittannië om zijn horizon te verruimen. In Parijs spreekt hij met Leon Sedov, Trotski’s zoon. Met Ralph Lee sticht hij de Workers International League (W.I.L.), die later samengaat met de R.S.L., en de Revolutionary Communist Party (R.C.P.) wordt in de oorlogsjaren.
Na de oorlog verdedigd hij Trotski’s analyse van de Sovjetunie, een gedeformeerde arbeidersstaat — waar privé-bezit en kapitalisme niet meer bestond, maar de politieke macht niet bij de arbeidersklasse lag. Hij argumenteerde dat de toenmalige Oost-Europese landen ontwikkelden zoals de Sovjetunie, en hij gebruikte de term proletarisch bonapartisme om ze te beschrijven.


Over Ted Grant

Biografie (in het Engels)

Ted Grant 1913-2006 door Alan Woods

Werken

1943 - De opgang en de val van de Communistische Internationale

1969 - Lenin en Trotski: hun ware ideeën

1970 - Het programma van de Internationale

1995 - De rede in opstand